Home mazato_part About Us mazato_part Products mazato_part Contact us
Select Product Category:
Select Car Model:
Put Keyword or Product Code

ไทยหงวนการยาง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1970 บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในการผลิต, จำหน่าย และพัฒนา ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ที่ผลิตจากยาง ซึ่งประกอบด้วย ยางรองแท่นเครื่อง , ลูกยางเพลากลาง , บู๊ชปีกนก , ท่อยางหม้อน้ำ , ยางหุ้มเพลา และชิ้นส่วนอื่นๆ ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม และ ราคาที่จูงใจ เป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จของสินค้าเหล่านี้ในตลาดของประเทศไทย
บริษัทฯ ผลิตสินค้าออกมาภายใต้ตราสินค้า "TNG", "OCS" , "MAZATO" ซึ่งมีการตอบรับอย่างกว้างขวางทั้งผู้ค้าส่งและลูกค้าโดยตรงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

© 2007 Mazato Rubber Company Limited All Rights Reserved. 
Visitor : 30358